Все сорта винограда: Сорта винограда по алфавиту

Содержание

Сорта винограда на К

Описания сортов винограда, название которых начинается на К.

К-131, К-390, К-757, К-799, К-878,

Кабак юзюмю, Кабальеро, Кабар, Кабарджик, Кабаре нуар, Кабассия, Кабахидзис сапере, Каберам, Каберне АЗОС, Каберне блан, Каберне волос, Каберне гри, Каберне гро, Каберне Диана, Каберне доре, Каберне Дорио, Каберне Дорса, Каберне кантор, Каберне Карбон, Каберне Кароль, Каберне колоньез, Каберне Кортис, Каберне Кримсон, Каберне крупногроздный, Каберне Кубани, Каберне Кубин, Каберне мелкий, Каберне Митос, Каберне Моравия, Каберне Нуар, Каберне Пфеффер, Каберне Руби, Каберне северный, Каберне Тамани, Каберне фанагорикйский, Каберне Фран, Каберне Черноморец, Каберне эйдос, Каберне Юра, Кабернек, Кабернелла, Кабернелло, Кабернель, Каберне Совиньон, Каберне-Совиньон № 4, Каберне-Совиньон № 55-08, Каберне-Совиньон клон 14, Каберон, Кабертин, Кабестрель, Кабистони Шави,

Кавальере из Италии, Кавиорна, Кавказ, Кавказский ранний, Кагор, Кадамон 1, Кадамон 2, Кадарка, Кадарка блё, Кадарка кейк, Кадарка модра, Кадарка пурпурная, Кадарка фекете, Кадарка черная, Каддиу, Кадду, Кадет, Каджидж, Кадийон гро, Кадийон доре, Кадийон тардиф, Кадин бармак, Кадин бармак (Контегало), Кадуля 1, Кадуля 2, Кадым бармак, Казанова, Казачка, Кай Берри 3, Кайдзи, Кайетана бланка, Кайно-ду-Фрейшу, Кайтаги, Кайяба, Како,

Калабрез Бианка, Калабреза ди Олиена, Калабрезе, Калабрезе (Кастильоне), Калабрезе (Санжовезе), Калабрийский, Калавритино Мавро, Калаграно Блан, Каладок, Калай овальный, Каламак сафид, Каламак белый, Каламбаки, Каламфури, Каландро, Калардис блан, Калардис мюске, Калардис мускатный, Каластра, Калатомурро, Калебстраубе Рот, Калиньон 2, Калиста, Калис-тита, Калитор, Калитор нуар, Калитрано, Калифорния 1139 E 29, Калифорния 1253 F 21, Калифорния H 59-90, Калифорния L 11-3, Калифорния Q 17-16, Калифорния S 26, Калмерия, Калория, Калтак кара, Калькателла ди Сарцана, Камарале, Камарате, Камарез, Камарезо, Каменичарка, Камере дю Гард, Камеруж, Камикуренай, Камила, Камируш, Кампанелла бьянка, Камполезе, Камплезе, Камури тетри, Камчия, Канаантраубе, Канадис, Канадский гибрид, Канайоло красный, Канайоло неро, Канайоло романо, Каначкени, Кангун, Кандагар, Кандагар (азовский), Кандагари сафид, Кандин, Канеллато, Каннер сидлис, Канон Холл, Канон холл Фау, Каноннао, Каноннао (Гарнача), Каноннау, Каннонау (Гарнача), Кантариас самахсовро, Кантаро, Кантемировский, Канфет изюм, Канцлер черный, Капистони тетри, Капбретон, Капбретон руж, Капитан, Капитан яни кара, Капитан яни кара, Капоши сагош, Каппак, Капсельский белый, Каптар тухуми, Каптиватор, Капуниа, Капутан,

Кара Агадаи, Кара аладжа, Кара Алдара, Кара Аллоне, Кара бар, Кара бедона, Кара бирджу, Кара боги, Кара бойкузи, Кара бор, Кара бурджу, Кара дали, Кара джанджал, Кара джиджиги, Кара де Вака, Кара дили кафтар, Кара калтак, Кара кишмиш, Кара Коз, Кара кукузет, Кара курган, Кара ляли, Кара Льяне, Кара май, Кара палван, Кара Риш баба, Кара тайфи, Кара Такопуло, Кара тумут, Кара узюм, Кара узюм ашхабадский, Кара Халили, Кара хурмои, Кара шарсаузы, Кара ширей, Кара ширин, Кара эмчек, Кара якдона, Карабёгрюл, Карабраимис, Карабунера, Карабурну, Карабурну ранний, Каравыльчувка, Карагез, Караи, Каракалинский крупный, Каралахна, Караликант, Карамол, Карапапаска, Карасефта, Карат, Каратзовитко, Карачи, Карбоне, Карго-мюцу, Кардинал, Кардинал АЗОС, Кардинал Всероссийского НИИ, Кардинал устойчивый, Кардинал-Люкс, Кардишас, Кардишах, Карие, Карикаджола, Кариканте, Карин, Карина, Кариньена, Кариньена бланка, Кариньян, Кариньян блан, Кариньян гри, Кариньян де Жиронда, Кариньян розовый, Кариньян руж, Кариньян серый, Каркайоло блан, Карла, Карлита, Карловски мискет, Карлос, Карлык, Кармазин, Кармазин (Таубершварц), КарМаКод, Кармелитанка бела, Кармем, Кармен, Кармен (Сербия), Кармене, Карменель, Карменер, Кармизи миск изюм, Кармин, Кармин (США), Кармина, Карминуар, Кармир Ахбюр, Кармир кишмиш, Кармир шакари, Кармрают, Карнавал, Карнелиан, Карнельян, Каро, Каро Семиз, Каро хусайне, Карола, Карпине, Каррега Буррос, Карриканте, Карриканте Неро, Карру бел, Картокс, Картукс, Картула, Картули саадрео, Каруби, Карч мат, Карчамат, Карче мат, Карчем, Каршиги, Каршинский,

Каскад, Каскаль, Каскарелла, Каскароло, Каспури, Касри, Кассано, Кассано (Мальвазия нера ди Базиликата), Кассано (Санджовезе), Кассери, Касте, Кастелан, Кастелка, Кастелла, Кастелли Романи, Кастель 196-17, Кастель №120, Кастель 216-3, Кастель 1028, Кастель 1115, Кастель 4010, Кастель черный, Кастельяна Негра Кастельяо, Кастетс, Кастильоне (Нерелло Капучо), Кастильоне, Кастильоне ди Бова, Кастильоне ди Гуарначчиато, Кастильоно, Кастор, Ката сафид, Катавба, Ката-и-Шамх Сё, Каталан, Каталон зимний, Каталон летний, Каталония, Каталонский желтый, Каталонский черный, Катанезе Бьянко, Катарато комуне, Катарина, Катарратто алла Порта Бьянка ди Сицилия, Катарратто Амантидату, Катарратто Бьянко Комуне, Катарратто бьянко Лучидо, Катарратто Мантеллато, Катарратту Скалугнату, Катах, Катвиачк, Катоба, Катония Корвина, Катрин, Катруся Каховская, Катта-Курган, Катта-Курган розовый, Каттаррато Руж, Каты-мелеи, Кафка, Кахаб Дербент цибил, Кахара, Кахет, Кахис вадиспери, Кахсрени, Кахури мцване, Кахури цхенисдзудзу, Кахцрени, Качивела, Качинский розовый, Качич, Качичи, Каччадебити, Каччоне, Каш юрак, Каюга вайт,

Квапатури, Квальяно, Кварначча, Кварцит, Кваси брада, Квип, Квители мцвиване, Квишхури, Кей Грей, Кейп грейп, Кейп курант, Кейп ред мускадель, Кейп Рислинг, Кек Арамон, Кекмедок, Кейкньелю, Кекфранкош, Келли , Кельертрауб, Кельнер, Кёльнер блау, Кенадис, Кёнигин дер вайнгартен, Кёниглише Магдалентраубе, Кёниглише Эстер, Кёнигстраубе вайс, Кентавр магарачский, Кератуда, Керацуда, Керекеш, Керигнан, Кермен, Кернер, Керсус, Кесе келен ак шекерек, Кефе изюм, Кефесия, Кехлибар, Кёхо, Кече мемеси белый, Кече черлен, Кечи мемеси, Кечкемет 5 Кечкемет вирага, Кечкемет кинче, Кечкемети рислинг, Кеша, Кеша красный, Кеша лучезарный, Кеша мускат, Кеша-1, Кеша-2, Кешон пирош,

Кзыл Доройи, Кзыл узюм туркменский, Кзыл хурманы, Кзыл-тан,

Кивин, Киевский белый, Киевский золотистый, Кизил каттакурган, Кизил сапак, Кизил Тайфи, Кизил узюм, Кизил Халили, Кизил хурманы, Кизил чиляки, Кизил юмалак, Кизиловый, Кизлярский черный, Кизыл узюм, Кизыл узюм, Кизыл узюм канибадамский, Кизыл узюм ферганский, Килан узюм, Кили-барко, Кимионка, Кинг, Кинг оф зе норд, Король севера, Кинг руби устойчивый, Кинг Руби (Руби сидлис), Кинчем, Кипридский, Кирайлеанька, Киргизский ранний, Кирмизи кишмиш, Кировобадский столовый, Киси, Китабский ранний, Киш фештоезёлё, Кишиневские зори, Кишмиш 311, Кишмиш Elma, Кишмиш № 342, Кишмиш Азак, Кишмиш Аксайский, Кишмиш Аллегро, Кишмиш алма-атинский, Кишмиш Аштаракский, Кишмиш белый круглый, Кишмиш белый овальный, Кишмиш Бесподобный, Кишмиш Бидана, Кишмиш блан а грэн ронд, Кишмиш ботир, Кишмиш Брависсимо, Кишмиш Ваткана, Кишмиш Венгерский, Кишмиш ВИРа, Кишмиш дербентский, Кишмиш долгий, Кишмиш желтый, Кишмиш запорожский, Кишмиш Зарафшан, Кишмиш Зорница, Кишмиш Иртышар, Кишмиш Казантип, Кишмиш карамельный, Кишмиш Коктейль, Кишмиш Красное пламя, Кишмиш красный туркменский, Кишмиш круглый, Кишмиш Лорд, Кишмиш лучистый, Кишмиш Лучия, Кишмиш Люнда, Кишмиш Магарача, Кишмиш Мираж, Кишмиш Молдавский, Кишмиш мраморный, Кишмиш мускатный, Кишмиш Н-10-24, Кишмиш Н-12-52, Кишмиш новочеркасский, Кишмиш Оврут, Кишмиш ОСХИ, Кишмиш персидский, Кишмиш полубессемянный, Кишмиш розовый, Кишмиш Розовый АЗОС, Кишмиш самаркандский, Кишмиш сафед округлый, Кишмиш сиё, Кишмиш Согдиана, Кишмиш сорх, Кишмиш Столетие, Кишмиш стратонавтов, Кишмиш суугли, Кишмиш таировский, Кишмиш теракли, Кишмиш туркменский, Кишмиш узунбашлы, Кишмиш уникальный, Кишмиш Хишрау, Кишмиш ЦГЛ, Кишмиш черный, Кишмиш Черный АЗОС, Кишмиш черный оригинальный, Кишмиш Черный султан, Кишмиш черный Тагобский, Кишмиши, Кишмиши Ал, Кишмиш-и-шамали, Кишмишный,

Клавнер, Клара, Клара (Бразилия), Кларе де Гасконь, Кларет Доре, Кларетто бианко, Кларин, Кларница, Клевнер, Клевнер (Гевюрцтраминер), Клевнер блау, Клейнер хейниш, Клер Кульман, Клерет белый, Клерет бланш, Клерет де Африк, Клерет Мазель, Клерет нуар, Клерет розовый, Клинтон, Клинчатый, Клише 8414, Клише блан, Клостернойбург 1355-1-116, Клостернойбург 1355-3-33, Клостернойбург 1358-1-42, Клостернойбург 1435-3-11, Клостернойбург 1680-3R/19, Клостернейбург 181-2, Клостернойбург 24-125, Клостернойбург 71, Клубничный, Ключевской, Клэр Рислинг, Клэретт де Гасконь, Клявери, Клявери куляр, Кляйн Силбервайс, Кляйнвайнер, Кляйнер бургундер, Кляйнер рислинг, Кляйнер Траминер, Кляйнер Троллингер, Кляйнер фарбер,

Книпперль, Княгиня Ольга, Княжа мета, Князь Трубецкой,

КО-74, Ко ду, Коада Вульпи, Коада вульпии (розовый), Коада рындуничий, Коарна нягрэ, Коарнэ альба, Коарнэ нягрэ ароматэ, Коарнэ нягрэ селекционатэ, Коарнэ нягрэ тэмыйоасэ, Коарнэ рошие, Коачелла сидлис, Кобер 125 А, Кобер 125АА, Кобер 420 А, Кобер 5ББ, Кобзарь, Ковалек, Коваль, Ковидинка белая, Ковидинка розовая, Кода ди Вольпе Бианка, Кодай Золтан (Кодаль Золтан), Кодега, Кодиварта, Кодринский, Кодру, Кодрянка, Кодрянка белая, Коз узюм, Козанитис, Козьи соски, Козма 1-1-474, Козьма CSVT 55, Козьма CSFT 194, Кок зант, Кок узюм, Кок хабах, Коккалона нера, Коккинара, Коккору ниши, КоКл белый, Кокомо, Кокорко, Кокур белый, Кокур красный, Кокурдес белый, Кокурдес черный, Кола тамбуро, Коламбиан, Колдовство, Колибри, Колирис, Колмер, Колобель, Колобок, Колокитас, Колокитас Августалос, Коломбана бьянка, Коломбана нера, Коломбано Россо, Коломбар, Коломбо, Коломбье, Колонель Зейбель, Колонтар, Колоре, Колорино, Колорино дель Вальдарно, Колумбия, Колумелла Вариегата, Колумна, Колхозный, Колхури, Кольмар 2007G, Кольмар 2011G, Комета, Компассион, Кондарев, Кондарев 10, Кондарев 6, Конер, Конкорд, Конкорд сидлис, Конрейфлер, Консул, Контегало, Контегалос, Контесу, Кон-тики, Коны ерых, Коплик, Кора, Корай дендьё, Корай Кек Кишбургунди, Кораи шарфехер, Корбель, Корбесс, Корбо блан, Корбо нуар, Корвина, Корвина Веронезе, Корвина Гросса, Корвина нера, Корвино, Корвиноне, Корвинус, Корделье Гри, Кордиско, Корза еревани, Корина, Коринка белая, Коринка Мичурина, Коринка русская, Коринка черная, Коринт вайт сидлис, Коринтиаки лефки, Коринтиаки стафис, Коринф блан, Коринф вайс, Кормилец, Корна белая, Корналин д’Аоста, Корнарелло, Корни ёрик, Корниола, Корниола бьянка, Корниола черная, Корниола черная (Пиццутело), Корниствала, Корница, Корнишон, Корнишон блан, Корнишон розовый, Корнишон черный, Корничель бранко, Коро нуар, Королева винниц, Королева виноградников, Королева Елизавета, Королева лабрусок, Королева Марго, Королева Нина, Королева таировская, Королева устойчивая, Королек, Корона, Корпонои, Корредера, Коррин сидлис, Кортезе, Кортезия, Кортнули, Кортола, Кортоласка, Кортум, Корчула, Корчулански, Корунд, Космо 2, Космо 4, Космонавт, Кoсмополита, Космос, Косовина Модра, Косовска рана, Косовский ранний, Косоротовский, Коста роза, Костя, Косю, Кот, Кот бифер, Котайки, Котселина, Коттон Кэнди, Кофранка, Кочиш Ирма, Кошу, Кошут Лайош,

Краловска леанка, Краса Балок, Краса Дона, Краса Никополя, Краса Поволжья, Краса севера, Красава, Красавица Украины, Красавица Цегледа, Красавчик, Красень, Красильщик, Красностоп анапский, Красностоп золотовский, Красностоп Карпи, Красный, Красный Бог, Красный фронтиньянский, Краснянский, Красотка, Крата Биела, Краткошия, Кратосия, Кратошия, Крату Бранку, Крах гутедель, Крахуна, Креаца, Кремовый, Крестовский, Крестовский скороспелый, Крестовчик, Кризол, Кримпошия, Кримсон каберне, Кримсон Перл, Кримсон сидлис, Криолла, Криолла Чика, Крисси, Кристалл, Криулянский, Криштай, Кроатина, Кроаттина (Весполина), Кродарина, Крона, Кронпринц Рудольф, Крошка, Круинон, Крупный Рислинг, Кручен блан, Кручулита, Крыжовниковый, Крым ай изюм, Крымие Гюзель, Крымская жемчужина, Крымский, Крымский белый, Крымский мускат, Крымский розовый, Крымский черный, Крымчанин, Крэчунел-2,

Ксения, Ксения (Анжелика), Ксения (США), Ксиномавро,

Куа Тендра, Куайара, Куальтаччу, Кубанец, Кубань, Кубышечный, Кудерк 106-46, Кудерк 13, Кудерк 132-11, Кудерк 146-51, Кудерк 157-11, Кудерк 161-49, Кудерк 1616, Кудерк 19, Кудерк 199-88, Кудерк 272-60, Кудерк 28-112, Кудерк 299-35, Кудерк 3309, Кудерк 3310, Кудерк 4401, Кудерк 7106, Кудерк 7120, Кудерк 93-5, Кудерк нуар, Кудураули, Куйбышевский ранний, Куйбышевский скороспелый, Куйлери, Куин Виктория, Кукановский, Кукура, Кукуруз, Куло де Хорза, Кульджинка, Кульджинский, Кульман 149-3, Кульман 187-1, Кульман 1882, Кульман 191-1, Кульман 193-2, Кульман 194. 2, Кульман 267-1, Кульман 272-1, Кульман 278-2, Кульман 296-1, Кульман 319-3, Кульман 477-1, Кульман 482-2, Кульман 536-3, Кульман 65-1, Кумси, Кумшацкий белый, Кумшацкий черный, Кунбарат, Кундза, Кундура аспри, Куниза, Кунлеань, Кунтра, Кунуаз, Куны ярык, Купрашвилисеули, Курбаны боши, Курби, Курбу блан, Курбу нуар, Курбу руж, Курен калинский, Куриозиум, Курлйеник, Курнон, Куртеласка, Куртеляска биела, Куруцвер, Кускоседа бианка, Кустон, Кутиа, Кутларица, Кутузовский, Куфаки, Куфо, Куч, Куч, Куш юзюмю,

Кция,

Кызыл Дорои, Кызыл узюм, Кызыл-таттуу, Кыркошия, Кырмызлык, Кырмызы чакрак,

Кьянтино

Кэмпбеллс сидлинг № 6, Кэмпбелл эрли, Кэнди Дримс, Кэнди Дропс, Кэнди Кранч, Кэнди Снэпс, Кэнди Хертс, Кэчи-амджаги,

Кю ве, Кюр даш,

Кялаты, Кярим Канди.

 • Назад
 • Вперед
 • Вы здесь:  
 • org/ListItem»> Главная
 • Сорта
 • К

Поиск и метки, Контакты, Форум-виноград, Товары по виноградарству.

© Перепечатка и цитирование — только с активной гиперссылкой на сайт о винограде (2004-2023), в бумажных изданиях — только после согласования.

Сорта винограда на Д, Е, Ж

Описания сортов винограда, название которых начинается на Д, Е или Ж.

Д

Д-200, Дабуки, Даг мелеи, Даг токкой, Дагестанский, Даймонд, Даймонд мускат, Даиси, Дакапо, Далмадин, Далмассо 18-3, Далматинка, Дальневосточный 60, Дальневосточный Рамминга, Дальневосточный Тихонова, Дальневосточный Тихонова 60, Дамас нуар, Дамаскино, Дамасская роза, Дамасский белый, Дамашин галбен, Дамери, Дамские пальчики, Дамские пальчики (Риш баба), Дамский виноград, Дана Бурун, Данам, Данахарули, Данге, Дангур, Данесана, Данко, Даноши шарго, Данута, Данюгю, Дараи белый, Дарани, Дарани Игнац, Дараньи Игнац мушкотай, Дарбан, Дардаган, Дарои, Даррэн, Дарчин, Дарюко, Дарья, Датал, Датчесс (Dutchess), Датье де Бейрут, Датье де Сен-Валье, Датье прекос де Зейбель, Дафни, Дафнато, Дачный, Даш кишмиш, Даш маранди, Даш пейнери, Даша,

Двин, Двуглавый,

Дгвлаба курдзени, Дгвлабе, Дглени, Дгудуши,

Де Кандоль, Де Меса Горда , Де Щёнак, Деак Ференц, Дебела Црнина, Дебежан, Дебит, Деблян, Дева Мария, Деве гезю, Девин, Девичий, Дегнаки, Дедали Мцване, Дедали мцвиване, Дедали Ркацители, Дедам курдзени, Дедат курдзени, Дедова борода, Дедоплис кити, Дейзи ерли, Декабрьский, Деканико, Декора, Декоративный, Декро, Декрот, Дёкюльген, Делавар, Делавар белый, Делавэр, Дели кафтар, Делиция ди Ваприо, Делро, Демерджисия, Деметра, Демир Капия, Демир кара, Демуазель, Денал, Дёндерислинг, Денисовский, Дербенди кара, Дербенди розовый, Дербент цибил (Агадаи), Дербент цибил (Риш баба), Дербентский розовый, Дере изюм, Дердевина, Держанка, Дерматас, Дерсу Узала, Дертония, Десертный, Десертный ОСХИ,

Джаббор каро, Джавак дегрези, Джавак новабадский, Джавак розовый, Джавахетура, Джавси сафед, Джагар, Джаду цибил, Джалита, Джананура, Джанджал кара, Джани, Джани курдзени, Джани накашидзеси, Джапп рот, Джаркентский фиолетовый, Джаус, Джаус сафед хуфаки, Джаус сио, Джаус черный, Джвари, Джеват кара, Джейд сидлис, Джейн, Джек Салют, Дженги изюм, Джерджерук, Джессика, Джигари, Джин, Джина, Джинеши, Джиниани, Джионикэ, Джоана, Джованни, Джой сидлис, Джон Виола, Джонико, Джонни, Джост, Джрали, Джрали кара, Джу Фен, Джулеп, Джулиан мускат, Джулиус, Джульетта, Джумута, Джумутаи, Джунга, Джура узюм, Джуут агадаи,

Дзаглиарчама, Дзвели александроули, Дзвели тетри, Дзвелшави, Дзвелшави адгилобриви, Дзвелшави гудадзес, Дзвелшави намдвили, Дзвелшави обчинский, Дзвелшави сачхерис, Дзелшави, Дзелшави обчури, Дзета Мичурина, Дзиганидзе, Дзиганоури, Дзиграгеулис шави, Дзуккерина,

Диагальвес, Диамант, Диамант (Олег), Диамант траубе, Диана, Диана (США), Дивико, Дивона, Дивромо, Диди аданасури, Диди гов, Диди Саперави, Дидмтевана, Дидмтевани шави, Диетический, Диетлава, Дик Харджи, Диксон, Дилайт, Дили каптар, Дил-и-Мергх, Димацкун, Димрит, Димят, Димят червен, Диндарелла, Диндарелла Веронезе, Динка, Динка белая, Динка пирош, Динка чрвена, Диог’Альвес, Диогальвес, Директор Грожан, Диого Альвес, Диола, Диола Бьянка, Диолинуар, Диолль, Дионис, Дионис (Сербия),

Длинногребневый, Длиннохвостый,

Днепровский оксамит, Днепровский рубин, Днестровский розовый,

Добрычич, ДОВайн, Довга, Догерек кизил, Додреляби, Дойна, Докур, Долбанд, Долгий, Долгий скороспелый, Долгожданный, Долеана, Долеара, Долорес, Дольчатый, Дольчетто, Дольчетто ди Бока, Домери, Домина, Доминик, Дон сидлис, Дона Зила, Дона София, Донара, Донарис, Донаурислинг, Дондглаби мцване, Дондглаби шави, Донджин, Донзелиньо бранко, Дондоны-Шпур, Донецкий жемчуг, Донжин, Донла, Донская невеста, Донские зори, Донской алый, Донской ранний, Донус, Донцеллиньо Бранко, Допио, Дорадилло, Дорадилло (Кайетана бланка), Дораи, Дорал, Доре д’Итали, Дорейла, Доретта, Дорио, Дорнфелдер, Дороз хушани сурх, Дорои, Дорои ак, Дорои белый, Дорои красный, Дорои розовый, Дорои сурх, Дорои черный, Д’Оро, Дорчестер, Достлуг, Достойный, Доуро, Дофин, Дочь Нимранга,

Др. Деккер-Ребе, Драйманнер, Драйфабрихер Хайниш, Драчкынья, Древник, Дренак руж, Дренко, Дреновка, Дренок, Дриола, Дробна црнина, Дробни Клешиз, Друг, Дружба, Дружба (ин-т Потапенко), Дружба розовая, Друмин,

Ду нуар, Дубовский, Дубовский красный, Дубовский розовый, Дубоссарский, Дубут, Дугшаи, Дудгуши, Дузел, Дузенель, Думанлы-кара, Думбрена аспри, Думи гов, Думи руба сафед, Думи руба сиёх, Думи рубо, Думи рубох, Думроба, Дунав, Дунав-2, Дунавски лазур, Дунай, Дунов, Дурадо, Дурдевина, Дуре, Дурзал, Дуриз, Дуриф, Дурляска, Дурман, Дуру Кара, Дусе нуар, Дуссе, Душистый, Дуэт,

Дынька

Дэвид МакГрегор 8313-1, Дэззл, Дэя,

Дюк Д’Aнжу, Дюна дёнде, Дюншелиге Голдтраубе, Дюрабек, Дюрантон, Дюрас, Дюраса, Дюрбе де Марсель, Дюре, Дюрел, Дюрелла, Дюрелла (Нозиола), Дюриф, Дюрифф, Дюрола веронезе, Дюшес.

Е

Евмолпия, Егварди, Егер №43, Едвабница, Еди верен, Едиверан, Едробел, Езан ачк, Езендари черный, Ез-шекени, Екатеринодарский, Елена, Елизаветпольский, Енделадзис шави, Енделадзисеули, Ераз, Ерасх, Ерасхени, Еревани дегин, Еревани розовый, Еревани хошораптух, Ерли Бургундер, Ерли грин Мадейра, Ерли Конкорд, Ерлы шабаш, Ермак, Ермак (Крайнова), Есенин, Ефремовский,

Ж

Жаворонок, Жаен де Летюр, Жакез, Жакер, Жакот, Жан Пьеру, Жантиль блан, Жасмин, Жассерин, Жгиа, Жгиа сагвиано, Желтый, Желтый виноград, Желтый виноград, Желтый новый, Желудевый, Желудь, Жемчуг Анапы, Жемчуг ВИРа, Жемчуг Гартвиса, Жемчуг зала, Жемчуг Магарача, Жемчуг Саба, Жемчужина Дербента, Жемчужина Дуная, Жемчужина Молдавии, Жемчужинка, Жемчужный Рислинг, Женева вайт 7, Женева ред 7, Женероль де ля Мармора, Женойере, Жентиль нуар, Жентиль-дюре руж, Женуйе, Женуйе нуар, Женуйе руж дю Берри, Жернина, Жибер, Жижак, Жилавка, Жилавка мостарска, Жирный слитной, Жиро, Жлахтына, Жоана, Жоанес Сейв 26205, Жоао де Сантарим, Жовин, Жовтец, Жол халат, Жуплянка, Жупски Боядисер, Журавель VI-39-71, Журавушка розовая, Жутина, Жюрансон, Жюрансон блан, Жюрансон руж. .

 • Назад
 • Вперед
 • Вы здесь:  
 • Главная
 • Сорта
 • Д,Е,Ж

Поиск и метки, Контакты, Форум-виноград, Товары по виноградарству.

© Перепечатка и цитирование — только с активной гиперссылкой на сайт о винограде (2004-2023), в бумажных изданиях — только после согласования.

Полное руководство по сортам винограда

Сорта винограда

Сира/Шираз: лучший гид по сортам винограда

Сира, или шираз в Новом Свете, считается одним из великих благородных сортов черного винограда.

Узнать больше

Сорта винограда

Каберне Совиньон: лучший путеводитель по сортам винограда

Полное руководство по красному сорту винограда Каберне Совиньон.

Узнать больше

Показано 16 результатов

Сортировать поСортировать по заголовку A-ZСортировать по названию Z-ASСортировать по дате самый последний первыйСортировать по дате самый старый первый

Сорта винограда Грюнер Вельтлинер: лучший гид по винограду

Сорта винограда Гренаш: лучший путеводитель по винограду

Сорта винограда Семильон: лучший путеводитель по винограду

Сорта винограда Гевюрцтраминер: путеводитель по винограду

Сорта винограда Мальбек: лучший гид по винограду

Сорта винограда Мерло: лучший гид по винограду

Сорта винограда Совиньон Блан: лучший путеводитель по сортам винограда

Сорта винограда Вионье: путеводитель по винограду

Сорта винограда Пино гри/гриджио: лучший путеводитель по сортам винограда

Сорта винограда Альбариньо: путеводитель по винограду

Сорта винограда Каберне Совиньон: лучший путеводитель по сортам винограда

Сорта винограда Шардоне: лучший гид по сортам винограда

Сорта винограда Пино нуар: лучший путеводитель по сортам винограда

Сорта винограда Рислинг: лучший путеводитель по винограду

Сорта винограда Темпранильо: путеводитель по сортам винограда

Сорта винограда Сира/Шираз: лучший гид по сортам винограда

Наши бестселлеры

Французское Шардоне Общества 2022

Франция

Шардоне

4-звездочный рейтинг 1 отзыв

Мультирегиональное Шардоне из Франции и похожее по концепции на прошлогоднее S. ..

Изначальная цена: £8,50 Текущая цена: 7,50 фунтов стерлингов

Изначальная цена: £102,00 Текущая цена: 9 фунтов стерлингов0,00

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Наследие низменностей Мальборо Совиньон Блан 2021

Новая Зеландия

Совиньон Блан

4-звездочный рейтинг 13 отзывов

Семья Холдэуэй снова отличилась, выпустив вино, которое идеально сочетает в себе. ..

Изначальная цена: 10,95 фунтов стерлингов Текущая цена: 8,9 фунтов стерлингов5

Изначальная цена: £131,00 Текущая цена: £107,00

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Выставка Общества Naoussa Xinomavro 2020

Греция

Ксиномавро

4-звездочный рейтинг 1 отзыв

Эксклюзивный купаж для The Wine Society, произведенный мастером xinomav. ..

Изначальная цена: 14,50 фунтов стерлингов Текущая цена: 12,50 фунтов стерлингов

Изначальная цена: £87.00 Текущая цена: £75. 00

123456789101112Другое

БутылкаКоробка из 6

Baccolo Appassimento Rosso Veneto 2021

Италия

Мерло

4,5-звездочный рейтинг 8 отзывов

Роскошный богатый стиль этого популярного красного вина Венето достигается за счет частичного натурального. ..

Цена: 7,75 фунтов стерлингов Бутылка

Цена: 46,50 фунтов стерлингов Дело 6

123456789101112 Прочее

БутылкаКоробка из 6

Аргентинский мальбек Общества 2021

Аргентина

Мальбек/Детская кроватка

3,53846 звезд 13 отзывов

Интенсивный фруктовый мальбек с соблазнительным ароматом темных ягод, сливы и. ..

Цена: £8,95 Бутылка

Цена: £107.00 Дело 12

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Кларет Общества 2021

Франция

Мерло

2-звездочный рейтинг 1 отзыв

Этот дружелюбный и свежий на вкус кларет является одним из самых популярных. ..

Цена: 7,50 фунтов стерлингов Бутылка

Цена: £90,00 Дело 12

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Гави Общества 2022

Италия

Кортезе

0 звезд рейтинг 0 отзывов

Гави Общества получают из старых лоз сорта кортезе, выращенного в. ..

Цена: 10,95 фунтов стерлингов Бутылка

Изначальная цена: £131,00 Текущая цена: £105,00

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Общество Пино Гриджио 2022

Италия

Пино Гри

4,5-звездочный рейтинг 2 отзыва

Это элегантное итальянское пино гриджо, сделанное специально для нас, действительно поражает. ..

Цена: 9,50 фунтов стерлингов Бутылка

Цена: £114.00 Дело 12

123456789101112 Прочее

БутылкаКоробка 12

Les Pierres Bordes Marsanne-Viognier, Pays d’Oc 2022

Франция

Марсан

3,8 звезды 5 отзывов

Этот брак двух сортов винограда Рона из Минервуа-Сен-Шиньян. ..

Цена: 7,25 фунтов стерлингов Бутылка

Цена: £87.00 Дело 12

123456789101112 Прочее

БутылкаКоробка 12

Rosé Duo des Plages, Pays d’Oc 2022

Франция

Сенсо

5-звездочный рейтинг 1 отзыв

«Дуэт», о котором идет речь, — это сенсо и гренаш, оба приверженцы Langued. ..

Цена: 7,50 фунтов стерлингов Бутылка

Цена: £90.00 Дело 12

123456789101112Другое

БутылкаКоробка 12

Хотите больше вдохновения?

Подпишитесь на тщательно подобранный набор рецептов, руководств, всесторонних знаний и многого другого.

Да, пожалуйста, запишите меня!

Наверх

Распространенные сорта вина (лучшие сорта, которые нужно знать)

Виды вина Виноград

Вино производится из винограда, но не из обычного столового винограда, который вы найдете в бакалейной лавке. Винный виноград (латинское название: Vitis vinifera ) имеет толстую кожуру, маленький, сладкий и содержит косточки.

Существует множество различных сортов винограда, – более тысячи, – , но вот некоторые распространенные сорта, которые вы найдете в продуктовом магазине.

8 вин, включенных в эту статью, представляют 6 из 9 винных стилей.

Попробовав все 8 вин, вы получите хороший пример потенциальной гаммы вкусов, присутствующих во всех винах.

Каждое вино, указанное ниже, также включает альтернативные сорта со схожим вкусом. Итак, если вы предпочитаете конкретное вино, вам также могут понравиться его альтернативы.

Купи книгу, получи курс.

Получите курс Wine 101 со скидкой 75% при покупке Wine Folly: Magnum Edition.

Купить сейчас

Каберне Совиньон

«Каберне Совиньон»

Вкус: Черная вишня, черная смородина, специи для выпечки и кедр ( из дуба)

Стиль: Полнотелое красное вино

Описание: Каберне Совиньон — полнотелый красный сорт винограда, впервые выращенный в регионе Бордо. Сегодня это самый популярный сорт вина в мире!

Вино полнотелое, с ярко выраженными танинами и долгим стойким послевкусием, обусловленное главным образом более высоким содержанием алкоголя и танинов, которые часто сопровождают эти вина.

Гастрономическое сочетание: баранина, говядина, копчености, французские, американские, твердые сыры, такие как выдержанный чеддер и твердые сыры, такие как пекорино.

Узнайте больше о Каберне Совиньон.

Отличные альтернативы Каберне Совиньону
 • Мерло: Средней плотности, с меньшим содержанием танинов (более гладкий), с более выраженным вкусом красных фруктов
 • Каберне Фран:  От легкого до среднего веса, с более кислым и пикантным вкусом, один из исходных сортов винограда Каберне Совиньон.
 • Карменер:  Обычно из Чили, очень похож на Мерло по телу, но с агрессивным пикантным вкусом Каберне Фран
 • Бордоский купаж:  Обычно доминирует над Каберне Совиньон или Мерло, но также включает любые другие сорта Бордо

Сира

«Sear-ah» (Шираз)

Вкус: Черника, слива, табак, вяленое мясо, черный перец, фиалка

902 85 Стиль: Насыщенное красное вино

Описание: Сира (он же Шираз) — это полнотелое красное вино, произрастающее в долине Роны во Франции и Австралии. Вина имеют интенсивный фруктовый вкус и средние танины. Сира обычно смешивается с Гренашем и Мурведром, чтобы создать купаж красной Роны. Вино часто имеет мясной характер (говяжий бульон, вяленое мясо).

Гастрономическая сочетаемость: баранина, говядина, копчености; Средиземноморские, французские и американские твердые сыры, такие как белый чеддер, и твердые сыры, такие как испанский манчего.

Узнайте больше о Сире.

Отличные альтернативы сире
 • Мальбек: (Аргентина) Более черноплодный, часто с более агрессивным использованием дуба, менее мясистый, но с большим количеством кофейных и шоколадных вкусов
 • Petite Sirah: (США) Этот виноград не имеет генетического отношения к Syrah, но имеет еще более агрессивные танины и более полное тело
 • Monastrell:  Более широкая текстура, с такими же мясными нотками, но больше смесью красных и черных фруктов
 • Пинотаж:  (Южная Африка) Сходное тело, но с еще более интенсивными дымными нотами.

Зинфандель

Zin-fan-dell

Вкус: Широкий экзотический набор фруктов от косточковых (перезрелый нектарин) до красных (малина, вишня), до синего (слива, черника), до черного (ежевика, бойзеновая ягода), порошка азиатских специй 5, сладкого табака

Стиль: Красное вино от среднего до насыщенного

Описание: Зинфандель (также известный как Примитиво) — красное вино средней крепости родом из Хорватии. Вина фруктовые и пряные со средней продолжительностью послевкусия. Зинфандель — красный сорт винограда, который, возможно, более известен в своей розовой разновидности, Белом Зинфанделе.

Гастрономическое сочетание: курица, свинина, вяленое мясо, баранина, говядина, барбекю, итальянские, американские, китайские, тайские, индийские, насыщенные вкусы, такие как чеддер и твердые сыры, такие как манчего

Отличная альтернатива Зинфанделю
 • Гренаш:  Более средние вкусы с оттенками красных фруктов, с мясистыми и перечными качествами, которые дает Сира
 • Tempranillo: (Испания) Tempranillo имеет более пикантные вишневые ноты, а также более низкое содержание алкоголя и тела.
 • GSM / смесь Роны: Это смесь сортов Гренаш, Сира и Мурведр родом из Долины Роны во Франции. Он очень похож по вкусу, но обычно не такой фруктовый!
 • Кариньян:  В этом вине нет привкуса корицы, который часто источает Зинфандель. Ожидайте больше нот засахаренной клюквы, а иногда и мясистых нот.

Пино Нуар

«Пи-но Нвар»

Вкус: Очень красные фруктовые (вишня, клюква) и красно-цветочные (роза), часто с привлекательными растительными нотками свеклы , ревень или грибы

Стиль: Легкое красное вино

Описание: Pinot Noir — сухое красное вино с легким телом, впервые широко выращиваемое во Франции. Вина обычно имеют более высокую кислотность и мягкое, гладкое послевкусие с низким содержанием танинов.

Гастрономическое сочетание: курица, свинина, телятина, утка, вяленое мясо, французский, немецкий, сливочные соусы, мягкие сыры, ореховые сыры средней твердости, такие как грюйер ай: Легче, сочнее, цветочнее, с тонкими травяными нотками в послевкусии. Ищите вина с маркировкой «Божоле» из Франции.

 • Schiava: (Италия) Редкая находка из Трентино-Альто-Адидже с нотками засахаренной вишни, шиповника и душистого перца.
 • Шардоне

  «Шар-дан-най»

  Вкус: Желтые цитрусовые (лимон Мейера), желтые семечковые плоды (например, желтые груша и яблоко), тропические фрукты (банан, сосна яблоко) и часто ноты ириски, ванили или поджаренной карамели из дуба

  Стиль: Белое вино от среднего до полного.

  Описание: Шардоне – сухое полнотелое белое вино, впервые выращенное в больших количествах во Франции. При выдержке в дубе Шардоне приобретает пряные нотки бурбона. Вина без выдержки более легкие и пикантные, с ароматами яблок и цитрусовых. Шардоне — белый виноград Бургундии.

  Гастрономическое сочетание: омары, крабы, креветки, курица, свинина, грибы, французский соус, сливочные соусы, мягкие сыры, такие как тройной крем-бри, сыры средней твердости, такие как грюйер

  Отличная альтернатива Шардоне
  • Семильон: Более средняя плотность, хотя часто также с дубом, больше цитрусовых и травяных ароматов
  • Viognier:  Часто более богатое тело, с большим количеством парфюмированных, цветочных ароматов при выдержке в дубе. Вионье без выдержки легче и пикантнее.

  Совиньон Блан

  «Saw-vin-yawn Blonk»

  Вкус: Агрессивно-цитрусовый (центральная часть грейпфрута), с некоторыми экзотическими фруктами (мед дыня, маракуйя, киви) и всегда травянистое качество (трава, мята, зеленый перец)

  Стиль: Белое вино легкой и средней крепости

  Описание: Совиньон Блан — сухой белый сорт винограда, впервые широко посаженный во Франции. Вина терпкие, как правило, с травяными, «зелеными» фруктовыми ароматами.

  Гастрономическое сочетание: рыба, курица, свинина, телятина, мексиканские, вьетнамские, французские блюда, козий сыр в корочке из трав, ореховые сыры, такие как грюйер

  Отличная альтернатива совиньон блан
  • Ver ментино: из Италии менее травяной, но с более привлекательным горьковатым вкусом (горький миндаль)
  • Verdejo: из Испании почти идентичен, хотя иногда полнее в корпусе
  • Grüner Veltliner: из Австрии имеет более пикантные овощные ноты (руккола, репа, белый перец)

  Пино Гри

  «Пи-но Гри» (он же Пино Гриджио)

  Вкус: Нежные цитрусовые (лаймовая вода, цедра апельсина) и семечковые фрукты (ок. le skin, грушевый соус), ноты белых цветов и сырная корка (из-за использования осадка)

  Стиль: Легкое белое вино

  Описание: Пино Гри — сухой белый виноград с легким телом, который выращивают в больших количествах в Италии, а также во Франции и Германии. Вина легкие и средние, легко пьются, часто с горьковатым привкусом во вкусе (горький миндаль, хинин)

  Гастрономическая сочетаемость: Салат, нежная вареная рыба, легкие и мягкие сыры

  Прекрасная альтернатива Пино Гри
  • Albariño: из Испании аналогичен, но имеет более кислотные и более цитрусовые ароматы (мандарин, апельсиновый сок) и цветочные ароматы
  • Соаве: Виноград сорта Гарганега, но часто с более выраженным и окисленным яблочным характером, все еще относительно горький
  • Дыня: Виноград — Дыня де Бургундия, а винодельческий регион во Франции называется Мюскаде.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *